2007/06/06

Lumines del strata, impressiones


Un strata. Un nocte. Lumines.

3 comments:

falagatus said...

Hej
Jag använder svenska- det är för varmt med interlingua!!
Beundrar din fina blog md många roliga infallsvinklar på livet- dessutom talande bilder- det händer mycket i Bergen.
Jag skulle vilja ha kontakt med dig
för att diskutera användningen av internet för att göra interlingua känt.
Du kan väl skicka ett email så ska jag utveckla min tankar.
sulagus2001@yahoo.se

Alf

Lars said...

Nette ...

Morten Svendsen said...

Gratias pro le commentarios :-)

Falagatus: Io te ha inviate un e-posta.